Veteriner Market

Yeni Sanayi Sit. 1335 Sk. 29 Blok No:4
Bandırma - Balıkesir

+ (90) 266 721 20 30
info@veterinermarket.com.tr

Pztesi - Ctesi 8.00 - 19.00
Pazar Kapalı

ORGACİDE-L

Son yıllarda kısa zincirli organik asitler,antibiotiklerin vücutta bıraktıkları kalıntılar yüzünden , öldürücü etkileri ispatlanmış moleküller olarak hayvan sağlığında yerlerini almışlardır.

Sipariş Ver

Son yıllarda kısa zincirli organik asitler,antibiotiklerin vücutta bıraktıkları kalıntılar yüzünden , öldürücü etkileri ispatlanmış moleküller olarak hayvan sağlığında yerlerini almışlardır. Organik Asitlerin Bilinen Etkileri: • Kısa Zincirli Organik Asitler bakteri hücre duvarından sitoplazma içine girerek,karboksil grubundaki hidrojen atomunu serbest bırakır. (RCOOH) ► (RCOO)" + (H)+ Bu durum bakterinin içindeki asitliğin hızla geri çekilmesine sebep olur. Bakteri düşen asitliği tamponlayaraknötr e çevirmek için fazladan ATP sentezlemeye başlar ve kısa sürede enerji rezervini bitirerek ölür. • Ayrılmış asidin anyonu (RCOO) hücre çoğalması mekanizmasında görevli olan DNA sentezini engelleme etkisine sahiptir. • Genç hayvanlarda vücudun pepsin salgılamasını teşvik etmek için HCLsentezlenmesineyardımcıolmakgerekir. Kursakta pH ı değiştirmek için kullanılan kısa zincirli sıvı organik asitler • Öldürücü etkilerinin yanı sıra HCL sentezini teşvik ederler. Pepsin yüksek enerjili yemlerin sindirim inde kilit rol oynar. Asit Formül Mol Ağır. pKa Etki Alanı Etkisi Formik HCOOH 46.02 3,75 BAKTERİ,MAYA +++ Asetik CH3CH2COOH 60.05 4.76 BAKTERİ ++ Sitrik COOHCH2C(OH)(COOH)CH2 COOH 192.12 3.13 MAYA +++

Orgacide-L benzersizdir. • Orgacide -L kısa zincirli organik asitler ile hedefe yönelik uzun zincirli asitlerin, Bakır ve Çinko mineraller ilesıvı ortamda uyumlu bileşimidir. • Asitler ve mineralleri sıvı ortamda birbirlerinin etkilerini indirgemeden formülize etmek yanıtlaması gereken en zor bilmecelerden birisidir. • Eğer iki benzersiz yapı birbirlerini engelemek yerine birlikte davranış gösterebilirler ise organik asitlerin vücut bariyerlerini geçerek sindirim sisteminde bakteriyi öldürmesi mümkün olacak, aynı zamanda minerallerin de kontakt etkisiyle bakteri hücre duvarı parçalanarak patojen yıkımı sağlanmış olacaktır. Sitokiyometrik hesaplamalar bu kombinasyonun oluşumunda kilit noktadır.

Layer 0.5Lt / Ton Broiler 0.3 - 0.5 Lt/Ton Breeder 1Lt / Ton İçerik Tanımlama Aktif Madde Etken Madde Premiksdeki Düzey (Her Lt’de) Birim Koruyucu E 236 Formik Asit Formik Asit 8.000 mg E 260 Asetik Asit Asetik Asit 60.000 mg E 330 Sitrik Asit Sitrik Asit 148.500 mg E 263 Kalsiyum Asetat Kalsiyum 40,25 mg İz Element E 6 Çinko Asetat, Dihidrat Çinko 360 mg E 4 Bakır Asetat, Monohidrat Bakır 3360 mg

Faaliyetlerimiz

* Süt ve Besi Sığırı Sürü Hekimliği ve Danışmanlığı
* Ticari Firmaların; Probiyotik, Prebiyotik ve Mineral Yem Katkılarının Saha Çalışmalarının; Süt, Besi, Koyun-Keçi ve Kanatlılarda Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
* Yer Seçimi, Ahır Dizaynı, Hayvan Refahı, Bakım, Beslenme (Yemin Karılması ve Porsiyonlanması), Bakıcı Eğitimi, Tırnak Bakımının Programlanması. Devamı..

Veteriner Market - Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz