Veteriner Market

Yeni Sanayi Sit. 1335 Sk. 29 Blok No:4
Bandırma - Balıkesir

+ (90) 266 721 20 30
info@veterinermarket.com.tr

Pztesi - Ctesi 8.00 - 19.00
Pazar Kapalı

TOKSICURE

AFLATOKSİN B1, B2 VE G2, ZEARALENON, T2, DON, OKRATOKSİN, FUMONİSİN VE CİTRİNİN NÖTRALİZASYONU İÇİN GENİŞ SPEKTRUMLU MİKOTOKSİN BAĞLAYICI

Sipariş Ver

Mikotoksinler hayvan sağlığı ve performansını olumsuz etkileyen, verim düşüklüğünden ölüme kadar uzanan genel bir etkiye sahiptir. Mantarların ürettiği mikotoksinler, küçük molekül ağırlıklı ikincil metabolitlerdir ve düşük konsantrasyonlarda bile hayvanlar için toksiktir. Mikotoksinler bir kez şekillendiklerinde onlardan kurtulmak zordur; ısıtma (340°C'ye dayanırlar) veya yıkama yoluyla uzaklaştırılamazlar (suda az çözünürler). Tarladan son kullanıma gelene kadar, insan ve hayvan gıdalarının mikotoksinlerle bulaşması kaçınılmaz olarak nitelenir. Çıplak gözle görülebilecek kadar çok bulaşma olabileceği gibi, özel yöntemlerle saptanabilecek miktarda da bulunabilirler. Mikotoksin bulaşıklığının özel koşullarda bile saptanamayacağı üçüncü durum ise, yem hammaddesinin (Örneğin buğday) yapısı içinde kapalı kalmış halde bulunmasıdır. Öncelikli amaç çeşitli üretim aşamalarında bu zararlı maddelerin uzaklaştırılması veya canlı organizmada emilimlerinin engellenmesidir. Aktive Klinoptilolite, mikotoksinleri yüksek oranda tutarak sindirim kanalından emilmesini önler. Mikotoksin Aktive Klinoptilolite ile bağlandığında zararlı etkilerini yitirdiğinden; dışkı ile atılarak organizmada oluşturduğu zararlar ortadan kalktığı gibi hayvansal ürünlerde (et,süt,yumurta vb.) oluşan gıda kirliliği ve insanlar üzerindeki olumsuz etkileri de engellenmiş olmaktadır.

Mikotoksinler için seçici bağlayıcıdır. Adsorbe ettiği toksini daha sonra bırakmaz (geri dönüşümsüz adsorbsiyon). Hayvanların sağlık durumu, verim ve üreme üzerine mikotoksinlerin etkisini ortadan kaldırır. Büyüme, verimlilikte artış ve yemden faydalanmada iyileşme sağlar. Yem maliyetini azaltır. Beslenme ile ilgili protein, enerji ve fosfor emilimini iyileştirir. • Kontamine yemlerden kaynaklanan ekonomik kayıpları sınırlar. • Bağırsaklarda amonyağı bağlar. • Dışkıda ve ahırdaki kokuyu azaltır. • Üstün akışkanlık ve anti-sertleşme özellikleri ile birlikte kümeslerde gübre içinde mikroorganizma populasyonunu azaltır, gübre pH'ını nötralize eder. Sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunur. • Pelet bağlayıcı özelliği vardır. Yeme, henüz depolama aşamasındayken katıldığında, bekleme süresince mantar üremesini sınırlandırır. Ortamda bulunan toksinler ve diğer yabancı maddeleri bağlar. • Sadece mikotoksinleri değil, diğer pek çok zararlı maddeyi de (Örneğin Clostridial toksinler) bağlar.

%96 Saflıktaki klinoptilolite ve mineral karışımıdır. Yüksek ısı uygulanarak özel bir kalsinasyon işlemine tabi tutulmuştur. Mika, kil, kurşun, lifli yapı ve kuvars yoktur. Max. Dioksin: 500 pg. WHO-PCCD/F-TEQ/kg. Su ile temas etmemelidir. Doğrudan kullanımda hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır metal (Pb,Cd. vb.) ve toksik madde içermez. Özellikler: E. coli, Salmonella negatif/25 gr. Yoğunluk (dökülme) 1,04 g/cm3 TOKSICURE, yüksek teknolojisi sayesinde vitamin, iz mineral ve aminoasit vb. gibi değerli maddeler için bağlayıcı değildir. Avantajlar: İleri işlemden geçirilen ürünün bağlama yüzeyi azami miktarda genişler ve por çapı küçülür. Bu da yüksek seçici bağlayıcılık özelliği kazandırır. Daha az miktarda kullanım yanı sıra maksimum fayda sağlar. Ekonomik kayıpları önler. Kullanım Sekli Broiler, Yumurta Tavuğa, Balık, Kuzu başlangıç, Kuzu büyütme, Kuzu besi, Buzağı büyütme, Sığır besi, Sığır süt karma yemlerine toaklaşmayı önleyici ve toksin bağlama amacı ile 3-5 kg/Ton hesabıyla kullanılır. İçerik Tanımlama Katkı Adı Aktif Madde Premiksdeki Düzey (Her 1 Kg'da) Birim İz Element E 4 Bakır asetat monohidrat (%3) Bakır 248 mg E 1 Demir Oksit (%70) Demir 7720 mg Bağlayıcı 1g568 Sedimenter Klinoptilolit - 10000 - Dolgu Maddesi Kolloidal Silika (E551b) (%100) Kalsiyum Karbonat

Faaliyetlerimiz

* Süt ve Besi Sığırı Sürü Hekimliği ve Danışmanlığı
* Ticari Firmaların; Probiyotik, Prebiyotik ve Mineral Yem Katkılarının Saha Çalışmalarının; Süt, Besi, Koyun-Keçi ve Kanatlılarda Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
* Yer Seçimi, Ahır Dizaynı, Hayvan Refahı, Bakım, Beslenme (Yemin Karılması ve Porsiyonlanması), Bakıcı Eğitimi, Tırnak Bakımının Programlanması. Devamı..

Veteriner Market - Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz