Veteriner Market

Yeni Sanayi Sit. 1335 Sk. 29 Blok No:4
Bandırma - Balıkesir

+ (90) 266 721 20 30
info@veterinermarket.com.tr

Pztesi - Ctesi 8.00 - 19.00
Pazar Kapalı

VİTOMİN SERİSİ

Ruminantlar için İz Element Kompleksi Bağışıklık sistemini geliştirmektedir.Doğan buzağıların yaşama kabiliyetlerini arttırır.Kızgınlıkların ortaya çıkışını arttırarak döl tutma oranını yükseltmektedir.

Sipariş Ver

Vücut moleküllerinin esasını 19 tane element (mineral) oluşturmaktadır. Bunlardan C, H, O, N, P, S (karbon, hidrojen, oksijen, azot,fosfor,kükürtlün oluşturduğu birinci gruba bio-organik elementler denmektedir ki bunlar vücut maddelerinin %98 ni oluşturmaktadır. İkinci mineral grubunu metal grubu oluşturur. Bunların başlıcaları; Ca, K, Na, Mg (kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum) olup organizmanın %1.3 nü oluşturmaktadır. Üçüncü mineral grubu Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Co, F, Cl (demir, çinko, bakır, mangan, krom, kobalt, flor, klor) olup organizmanın % 0,70 ni oluşturmaktadır. Bunlara oligo elementler denmektedir. Bu mineral grubu, vücutta çok az olup enzimlerin üretiminde kullanıldığı için dışarıdan alınması gerekmektedir. Vücuttaki mevcut bütün elementlerin (mineraller) çoğunluğu bio-organik elementler arasında bir kompleks olarak bulunmaktadır. Rasyonlarda kullanılan minerallerin(oligo elementler), vücut enzimlerinin sentezlenmelerindeki organik bazlı reaksiyonlarda ana rol üstlendiklerinden, bu minerallerin biyoorganikkompleks yapıda olmaları vücut metobolizmasındaki enzimlere bağlı bütün reaksiyon verimliliklerini arttırmaktadır. Minerallerin (oligo elementler); karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, kükürt ile oluşturdukları kompleks Organik Mineral yapısıdır. Kompleks Organik minerallerin emilimi bağırsaklarda gerçekleştiği için hiç bir şekilde metebolizmada kalıntı bırakmamaktadır. Emilmeyen yani kullanılmayan kısım dışkı ile atılmaktadır. Organik minerallerin fonksiyonel olabilmesi için rasyon mineral kompleksinin bir taneciği dahi formülasyondaki bütün elementleri istenilen formda (kalitatif) ve istenilen miktarda (kantitatif) içermesi gerekmektedir.

Endokrin sistemde ve metabolizma aktif rol alan oligoelementleri içerir. Bağırsaklardan kolaylıkla emilerek hücrelere taşınırlar. Metabolizmada,sindirimde, detoksifikasyon mekanizmasında ve ürünün storajında görev alan antioksidanları içermektedir. Rasyonla alınan yem maddelerinin dengesizliklerinde ortaya çıkan metobolizma hastalıklarını önlemeye yönelik yardımcı olmaktadır. Sindirim sisteminde enzim üretimini teşvik ederek hayvanın verim performansında artışı sağlar. Yüksek biyoyararlanmaya sahiptir. Yemden yararlanmayı artırır. Vücut kondüsyon skorunun yükselmesine ve istenen GCAA'nın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Mide-bağırsak problemlerini önleyerek, tırnak yangısı (laminitis), döl tutmama (infertilite), meme yangısı (mastitis), metritis oluşumlarını azaltmaktadır. Besinsel mineral eksikliklerine bağlı gelişen metabolik problemlerin giderilmesi, verim kayıplarının önlenmesinde etkilidir. Ölüm oranını azaltmaktadır.

Bağışıklık sistemini geliştirmektedir.Doğan buzağıların yaşama kabiliyetlerini arttırır.Kızgınlıkların ortaya çıkışını arttırarak döl tutma oranını yükseltmektedir. Besi «oyunlarında özellikle kısa süreli beside hızlı gelişime yardımcı olmaktadır. Karkas kompozisyonu üzerine olumlu etki yaparak yağlanmayı belli bölgelerde değil, et içerisinde düzenli dağılımının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Doğrudan kullanımda problem oluşturmaz. Düzenli olarak her gün hayvanlara verilmesi gerekmektedir. Kuru dönem ve postpartum dönemde kullanımında karaciğer yağlanması riskini azaltmaktadır.

Faaliyetlerimiz

* Süt ve Besi Sığırı Sürü Hekimliği ve Danışmanlığı
* Ticari Firmaların; Probiyotik, Prebiyotik ve Mineral Yem Katkılarının Saha Çalışmalarının; Süt, Besi, Koyun-Keçi ve Kanatlılarda Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
* Yer Seçimi, Ahır Dizaynı, Hayvan Refahı, Bakım, Beslenme (Yemin Karılması ve Porsiyonlanması), Bakıcı Eğitimi, Tırnak Bakımının Programlanması. Devamı..

Veteriner Market - Ürünlerimizi İncelediniz mi?

Ürünlerimiz